ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI

Klasterio „AdventuresINN.LT” eksporto pajėgų didinimas

Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno piligrimas“ nuo 2022 m. birželio mėn. įgyvendina projektą „Klasterio „AdventuresINN.LT“ eksporto pajėgumų didinimas“.

Pagrindinis projekto tikslas – naujų užsienio rinkų paieška ir esamų rinkų plėtra skatinant atvykstamąjį turizmą.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr.03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“.

Nuo projekto pradžios klasterio nariai sudalyvavo 7 tarptautinėse parodose Italijoje, Čekijoje, Lenkijoje, Soumijoje, Latvijoje, Estijoje ir 1 verslo misijoje Italijoje. Visų parodų ir vizitų metu buvo užmegsti nauji santykiai su užsienio partneriais, pristatytos turizmo paslaugos, supažindinta su galimybėmis atrasti Lietuvą ir keliauti po ją.

Birželio mėnesį buvo įgyvendinta paskutinė šio projekto veikla, užbaigianti projektą – verslo misija Italijoje. Turint tiesioginius skrydžius į Turiną, Milaną ir Veneciją, Italija turi visas galimybes būti viena pagrindinių bendradarbiavimo su Lietuva turizmo srityje šalių. Dėl šios priežasties mūsų klasterio nariai išsirinko Turino regioną, surado tame regione potencialius partnerius turizmo srityje bei suorganizavo verslo misiją, kurios metu buvo aptarinėjamos bendradarbiavimo galimybės bei keičiamasi gerosios praktikos pavyzdžiais.

Bendra šio projekto vertė – 302 512,52 Eur, iš kurių  219 976,85 Eur skirta iš Europos regioninės plėtros fondo.